• home
  • Energetické štítky

Energetické štítky

Od 1.1.2015 vstoupilo v platnost nařízení evropské komise, které ukládá všem výrobcům digestoří za povinnost označovat všechny odsavače par vyrobené po tomto datu energetickým štítkem, stejně jako je tomu u praček, myček či sušiček prádla.

 

Energetické štítkování digestoří má pomoci konečnému spotřebiteli orientovat se ve velmi široké, a do této doby značně nepřehledné nabídce digestoří.

 

Všechny digestoře budou testovány jednotnou a jasnou metodikou, která předejde používání různých norem měření výkonu a hlučnosti, a bude mít jasně vypovídající hodnotu o skutečné účinnosti odsavače par.

 

Na základě těchto pevně stanovených pravidel je možné porovnávat mezi sebou relevantním způsobem výrobky různých značek.

 

Na energetickém štítku najdete informace o energetické třídě, kterou digestoř splňuje a dále informace o celkové roční spotřebě elektrické energie, hlučnosti, o účinnosti tukových filtrů, odsávání i osvětlení.