• home
  • Uplatnění reklamace

Uplatnění reklamace

Abychom mohli v co nejkratší době a co nejefektivnějším způsobem zajistit servisní zásah na Vašem spotřebiči, prosíme Vás o vyplnění formuláře pro nahlášení záruční opravy podle pokynů uvedených v následujících řádcích.

 

Pro úspěšné nahlášení záruční opravy si prosím připravte záruční list a následující údaje:

  • pro reklamaci digestoře nebo indukční varné desky se čtyřmi samostatnými varnými zónami kód N uvedený na typovém štítku produktu, který najdete na vnitřní straně korpusu digestoře nebo na spodní části indukční varné desky. Pro podrobnější informace klikněte zde,
  • pro reklamaci indukční varné desky se spojenými varnými zónami kód SN uvedený na krytu indukčních cívek, který je umístěný na spodní straně varné desky. Pro podrobnější informace klikněte zde,
  • datum zakoupení uvedené na prodejním dokladu, který jste obdržel/-a při nákupu spotřebiče,
  • soubor s kopií prodejního dokladu.

Máte-li všechny tyto údaje k dispozici, vyplňte prosím do formuláře pod tímto textem číselný kód 1 uvedený na záručním listu a stiskněte tlačítko "Pokračovat".

 

Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.